Skip to main content

Anunț

“Amenajari interioare cu construire mezanin in zona de birouri la C1 si C2, schimbare destinatie C1 si C2 in spatiu de productie, extindere C2 si realizare alee carosabila pe cad. 71221”
VITREROM SRL, titular al proiectului: “Amenajari interioare cu construire mezanin in zona de birouri la C1 si C2, schimbare destinatie C1 si C2 in spatiu de productie, extindere C2 si realizare alee carosabila pe cad. 71221”, propus a fi amplasat in Jucu Herghelie, str. Iuliu Hatieganu, fn, com. Jucu, jud. Cluj, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Cluj, de a nu solicita efectuarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare asupra mediului si continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare pentru proiectul: “Amenajari interioare cu construire mezanin in zona de birouri la C1 si C2, schimbare destinatie C1 si C2 in spatiu de productie, extindere C2 si realizare alee carosabila pe cad. 71221”, propus a fi amplasat in Jucu Herghelie, str. Iuliu Hatieganu, fn, com. Jucu, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, str Dorobantilor nr 99 si la sediul din Jucu Herghelie, str. Iuliu Hatieganu, fn, com. Jucu, jud. Cluj, in zilele de luni – joi, intre orele 9,00 – 14,00 iar vineri intre orele 9,00 – 13,00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmcj.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii / observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Cluj.